Om oss

Camfes AB

startades 2007 som handelsbolag och ombildades 2010 till Aktiebolag, sedan 2016 har vi ett filial i Nyköping och är rikstäckande inom rivning , sanering, tackarbete och håltagning. Företaget har idag 18 anställda.

CAMFES erbjuder sanerings- och rivningsarbeten, takläggning, takrenoveringar och håltagningsarbeten till förmånliga priser med högkvalitativa resultat.

Våra ERFARNA team tar stort ansvar för miljön och din, vår och andras hälsa.

Hur lyckas vi med det?

  • En projektansvarig lyssnar på dig och anpassar arbetsplanen efter dina unika behov och förhållanden.
  • Ett strukturerat och systematiskt arbetssätt,
  • noggrann tidsplanering,
  • resursbedömning och logistikupplägg,
  • effektiva metod- och maskinval,
  • återanvändning och återvinning av avfall har högsta prioritet hos oss.
  • Dessutom ser vi till att alla våra underleverantörer och -entreprenörer följer våra kvalitets-, miljö- och arbetsmiljösystem.

Vi tar oss an verkligt tuffa projekt, som asbest och PCB-saneringar men även mögel- och andra typer av saneringar, med stor omsorg. All vår personal är specialutbildad och godkänd enligt miljöbalkens och Arbetsmiljöverkets lagar och förordningar. Vi har Arbetsmiljöverkets tillstånd att hantera asbest vid rivning och Länsstyrelsens tillstånd till transport av farligt avfall. Andra krav på vårt arbete, t ex det som framgår av Plan- och Bygglagen och Avfallsförordningen, får vi kontinuerlig uppdaterad information om.

Våra diplom och certifieringar
Vår Strategi
Innovativa lösningar och idéer

Vi övervakar ständigt alla innovationer på byggmarknaden och använder dem i vårt arbete.

Senaste teknikerna inom rivning

Vi använder den senaste tekniken, material, teknik och utveckling för att leverera bättre service.

Vision
Våra resultat

Vi är ett ledande företag inom sanering och rivning

PROJEKT
GLADA KUNDER
ANSTÄLLDA
Vill du ha mer information?

För mer information om våra tjänster och priser, Kontakta oss!