Rivning

Vår personal kan alla slags handrivningar som t ex rivning av gipsväggar, rivning av golv efter vattenskada, rivning av kontorsrum vid renovering.
Rivning

Våra effektiva metoder reducerar dammspridningen till ett minimum. Vi använder inplastning, dammfällor, undertrycksventilation med hjälp av luftslussar och luftrenare.

Hur hjälper vi dig!

Vid de inledande förhandlingarna fastställer vi dina behov och krav och analyserar risker och metoder samt utarbetar en noggrann tidsplan.

Vi ger dig detaljerad information om anskaffade av tillstånd eller anmälningsplikt till myndigheter, eventuell underrättelse till hyresgäster eller företag. Tekniska rutiner och kontrollblad upprättas och sammanställs av vår projektansvarig tillsammans med arbetsledaren.

Rivning påbörjas inte förrän din bedömning besiktigats av oss. Ett startmöte med dig som kund, underentreprenörer och andra berörda hålls vid arbetets påbörjande.

Under arbetets gång samråder vi kontinuerligt med dig och uppdaterar tidsplanen så att vår styrning och kontroll av arbetet ligger i fas med övriga aktörer på arbetsplatsen. Kontroller utförs också kontinuerligt så att de planerade resurserna, metoderna och transportvägarna är anpassade till verkliga förhållanden.

Slutbesiktning utförs av platschefen tillsammans med dig som beställare.

Efter avslutat projekt sammanställs all dokumentation i enlighet med i kontraktet träffad överenskommelse.