Mögel sanering

Vi vill påminna om varför mögel är en verklig fiende för vår miljö och hälsa, och hur vi hjälper dig att på ett säkert och ansvarsfullt sätt eliminera mögel från din fastighet.
Mögel sanering
Vad är Mögel?

Mögel är ett samlingsnamn på alla mikroskopiska svampar som växer i form av flercelliga grenade fiber (s k hyfer). Olika slags svampar som inte är närmare släkt med varandra kan bilda mögel. De lever huvudsakligen på att bryta ned dött material, men kan växa i levande organismer som växter och insekter, t o m i människor med svår immunbrist!

Skadliga effekter

Många vetenskapliga studier visar samband mellan mögel i byggnader och hälsoproblem som inflammation i slemhinnor, andningsvägar, allergier, astma, hud-irritation och kroniska hudsjukdomar, kroniska autoimmuna sjukdomar, förgiftningssymptom och t o m cancersjukdomar.

 

Är du redo att börja kriget mot hälso- och miljöskadligt mögel?
Vi ger dig råd om bästa strategi!