Håltagning

Alla typer av håltagning, betong, granit mm
Håltagning

Hur hjälper vi dig!

Under de senaste åren har det funnits ett stort behov av att renovera och reparera byggnader med betong.

Vi förbereder för ombyggnad av olika objekt i strukturen.

Även om betong är ett beständigt material, försvagas det ändå med åren och behöver underhåll och renovering ibland.

Vi på Camfes har många års erfarenhet av att utföra håltagning för våra kunder och våra uppdragsgivare har uppskattat resultaten.

På Camfes har vi uppdaterat certifiering inom håltagning och inom många andra områden relaterade till konstruktion, reparation och sanering.

Eftersom håltagning har en hög risk för försvagning av konstruktioner har vi experter på på plats för att bedöma var det är lämpligt att göra hål i strukturen.

Vi är utbildade i att göra hål i byggmaterial som betong men också i andra material som granit och tegel och vi har rätt verktyg för att utföra borrning av väggar, golv, tak och kan även förbereda hål för installation av inre ventilation.