Asbest Sanering

Vi garanterar en hållbar, modern och miljövänlig fastighet fri från sjukdomsframkallande ämnen och med ett betydligt ökat marknadsvärde
Asbest Sanering
Vad är Asbest?

Asbest är ett gemensamt namn för flera olika fintrådiga, fibrösa mineralsilikater karaktäriserade av bl a hållfasthet, smidighet och värmeisolerande egenskaper. Det finns Aktinolit, Amosit (”brun” asbest), Antofyllit, Krysolit (”vit” asbest), Krokodolit (”blå” asbest) och Tremolit. De mest hälsovådliga formerna är Krokodilit och amosit. Olika typer av asbest kan finnas i äldre byggmaterial såsom eternit, i underskikt till plastmattor, i fix och fog till kakel, i lim, i rörisolering, i värmepannor etc.

Skadliga effekter

När man bearbetar eller river material som innehåller asbest kan mängder av asbestfibrer frigöras och sväva i luften under lång tid eftersom fibrerna är mycket lätta och tunna och osynliga för ögat. Att andas in asbestfibrer kan orsaka flera allvarliga sjukdomar i lungor och andningsorgan, t ex mesoteliom (elakartade tumörer som utgår från lungsäcks- eller bukhinnevävnad). Det beräknas att ett hundratal personer dör varje år i Sverige på grund av mesoteliom. Inandning av asbest kan också orsaka lungcancer, pleuraplack, lungsäcksförtjockning, asbestos (eller lungfibros, ärrvävnad i lungorna) och andra sjukdomar i andningsorganen.

Vi har Arbetsmiljöverkets tillstånd att hantera asbest vilket betyder att vår personal får kontinuerlig specialutbildning och har ingående kunskap och erfarenhet hur man hanterar och eliminerar detta farliga ämne på ett säkert och miljövänligt sätt.

 


Är du redo att börja kriget mot hälso- och miljöskadligt asbest?
Vi ger dig råd om bästa strategi!