Håltagning

Hur hjälper vi dig!Under de senaste åren har det funnits ett stort behov av att renovera och reparera byggnader med

Read more
Rivning

Våra effektiva metoder reducerar dammspridningen till ett minimum. Vi använder inplastning, dammfällor, undertrycksventilation med hjälp av luftslussar och luftrenare.Hur hjälper

Read more
PCB Sanering

Vad är PCB?Polyklorerade bifenyler är en grupp skadliga kemikalier som utvecklades på 1920-talet. De räknas till gruppen långlivade organiska föroreningar

Read more
Mögel sanering

Vad är Mögel?Mögel är ett samlingsnamn på alla mikroskopiska svampar som växer i form av flercelliga grenade fiber (s k

Read more
Takläggning och Takrenovering

Vi levererar moderna, hållbara och kvalitativa takNär du väljer takläggare är det viktigt att du ser till att anlita en

Read more
Asbest Sanering

Vad är Asbest?Asbest är ett gemensamt namn för flera olika fintrådiga, fibrösa mineralsilikater karaktäriserade av bl a hållfasthet, smidighet och

Read more