Allmän KMA-plan

Kvalitet - Miljö - Arbetsmiljö certifiering (KMA)

Vi på Camfes AB är mycket intresserade av att tillmötesgå våra kunders förväntningar på alla sätt. Vi lägger ner mycket arbete på att uppfylla förväntningar på kvalitén på vårt arbete, men också på hur vi tar hänsyn till miljön i vårt arbetssätt. 

Därför är vi mycket stolta över att vara KMA certifierade. KMA certifieringen garanterar att vi uppfyller kraven på kvalitet, miljö och arbetssätt. 

KMA-PLAN